Over

Een overload aan informatie, opinie en expertise wordt dagelijks op je afgevuurd. Er is zoveel gaande in de wereld waarvan je op de hoogte gehouden wordt en waarvan je geacht wordt op de hoogte te blijven, dat het soms aantrekkelijker is om de gordijnen dicht te trekken en je te verstoppen onder die hippe wollen dekens. De buitenwereld moet je met je innerlijke wereld zien te verenigen. Bovendien kennen beide onbegrensde mogelijkheden. Als je de stortvloed aan informatie en mogelijkheden niet weet te reduceren tot je eigen waarheden en een samenhangend wereldbeeld, kun je jezelf gemakkelijk verliezen.

Deze tijd heeft stilte nodig. Geen protest in stilte, geen verdoving die als kunstmatige stilte wordt beschouwd, maar de stilte – het bewustzijn, de aandacht – die je in jezelf kunt aanspreken. Want in het besef, dat ontstaat wanneer je het lef hebt te ‘loungen’ en te ‘relaxen’ binnenin jezelf, daarin liggen volgens mij de kansen. Vanuit die innerlijke ruimte schijnt van alles mogelijk te zijn! Dat is de plek waar je je kunt herinneren hoe jij op jouw manier kunt bijdragen, iets kunt toevoegen, aan de wereld zoals hij is. Daar zijn je dromen helder en is het leven een stuk minder ingewikkeld.

Hoe prachtig zou het zijn om deze innerlijke stilte aan iemand cadeau te kunnen geven? Innerlijke stilte is niet gemakkelijk in te pakken, maar aandacht kan wél geschonken worden. Schenk aandacht. Ik schenk aandacht. Ik wil jou aandacht schenken!

Ik schenk aandacht_kaart low res

P.S.: (het belang van) innerlijke stilte wordt treffend omschreven door Eckhart Tolle in zijn boek ‘De Stilte Spreekt’:

‘Innerlijke stilte is je wezenlijke natuur. Het is de ruimte in je of het bewustzijn van waaruit de woorden op deze bladzijden worden gezien en tot gedachten worden. Zonder dat bewustzijn zou er geen waarneming zijn.

(…) Als je het contact met de innerlijke stilte in je verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. Je diepste besef, van jezelf, van wie je bent, hangt nauw samen met innerlijke stilte. Dat is het ‘ik ben’ dat dieper gaat dan naam en vorm.’